Język

English (United Kingdom)Română (România)Polish (Poland)French (Fr)

Szukaj w RENOVA

Zapisz się na newsletter

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 187 gości 

Znajdź nas

FacebookTwitter
Strona główna Zarys projektu
Ogólny zarys projektu PDF Drukuj Email
Spis treści
Ogólny zarys projektu
UZUPEŁNIANIE BRAKÓW
WYPEŁNIANIE LUKI
E-learning – nauczanie na odległość
PILOTAŻOWE SZKOLENIA
Wszystkie strony

RENOVA jest projektem badawczym realizowanym w ramach Programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji, należącym do programu Uczenia się przez całe życie, którego celem jest wspieranie uczestników w nabywaniu oraz wykorzystywaniu umiejętności i kwalifikacji mających na celu rozwój zawodowy w obszarze zarządzania opieką zdrowotną. Projekt RENOVA skierowany jest głównie do członków środowisk pielęgniarskich, zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności organizacyjnych i menedżerskich. Projekt polega na przygotowywaniu i wdrożeniu pilotażowych szkoleń organizowanych na terenie Polski i Rumunii, opartych na transferze doświadczeń i wiedzy ekspertów francuskich.

Projekt RENOVA ma na celu opracowanie ram kształcenia pielęgniarek i położnych, które pozwolą zwiększyć ich mobilność na rynku pracy oraz przyczynią się do ich rozwoju zawodowego, stawiając na rozwijanie umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy zgodnie z wytycznymi określonymi w inicjatywie 'Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy’.

Wyzwanie dla społeczeństwa wiedzy

Lepiej wykształcony personel jest obecnie jednym z głównych wyzwań dla globalnego społeczeństwa opartego na wiedzy, a rozwiązaniem tej kwestii jest kształcenie ustawiczne.  Działalność zawodowa wymaga specjalistycznej wiedzy w nieustannie zmieniających się warunkach na rynku europejskim. Okres trwałości wiedzy staje się coraz krótszy, dlatego kształcenie ustawiczne stało się nieodłączną częścią działalności zawodowej poprzez ciągłe nabywanie oraz stosowanie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do obecnie realizowanych zadań.

Nowe „granice” geograficzne Europy wymuszają konieczność stworzenia nowej unii, opartej na harmonizacji legislacyjnej różnorodnych środowisk kulturowych.