Język

English (United Kingdom)Română (România)Polish (Poland)French (Fr)

Szukaj w RENOVA

Zapisz się na newsletter

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 232 gości 

Znajdź nas

FacebookTwitter
Strona główna Informacje o RENOVIE
About RENOVA
Program Leonardo da Vinci PDF Drukuj Email

Projekt RENOVA jest współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci.

Działanie to oferuje środki na finansowanie projektów w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Osoby, które mogą skorzystać z programu to:  stażyści na początkowym etapie szkolenia zawodowego, absolwenci, specjaliści z branży kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), jak również osoby pracujące dla organizacji rozpoczynających swoją działalność w tym zakresie.

Leonardo da Vinci umożliwia organizacjom działającym w obszarze kształcenia zawodowego współpracę z partnerami z całej Europy, wymianę najlepszych praktyk oraz podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej swoich pracowników. Założeniem programu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego. Program przyczynia się również do zwiększenia ogólnej konkurencyjności europejskiego rynku pracy poprzez wsparcie finansowe przeznaczone na działania skierowanie na nabywanie nowych umiejętności, wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych.

Innowacyjne projekty są istotnym elementem programu. Ich celem jest podniesienie jakości systemów kształcenia dzięki opracowywaniu i adaptowaniu innowacyjnych kursów, metod nauczania, materiałów i procedur.

Więcej…
 
Ogólny zarys projektu PDF Drukuj Email

RENOVA jest projektem badawczym realizowanym w ramach Programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji, należącym do programu Uczenia się przez całe życie, którego celem jest wspieranie uczestników w nabywaniu oraz wykorzystywaniu umiejętności i kwalifikacji mających na celu rozwój zawodowy w obszarze zarządzania opieką zdrowotną. Projekt RENOVA skierowany jest głównie do członków środowisk pielęgniarskich, zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności organizacyjnych i menedżerskich. Projekt polega na przygotowywaniu i wdrożeniu pilotażowych szkoleń organizowanych na terenie Polski i Rumunii, opartych na transferze doświadczeń i wiedzy ekspertów francuskich.

Projekt RENOVA ma na celu opracowanie ram kształcenia pielęgniarek i położnych, które pozwolą zwiększyć ich mobilność na rynku pracy oraz przyczynią się do ich rozwoju zawodowego, stawiając na rozwijanie umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy zgodnie z wytycznymi określonymi w inicjatywie 'Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy’.

Więcej…
 
Zespół zarządzający projektem PDF Drukuj Email
Mihaela Coman
Mihaela Coman Mihaela Coman

Mihaela Coman

Mihaela Coman jest menadżerem projektu z ramienia firmy Siveco. Koordynuje całość realizowanych zadań w ramach projektu „RENOVA”. Jednocześnie koordynuje inne projekty międzynarodowe realizowane przez Siveco. Wcześniej Mihalea Coman zajmowała stanowiska: udziałowca w firmie consultingowej, gdzie była jednocześnie specjalistą ds. sprzedaży, promocji; menadżera projektu w zakresie bezpieczeństwa dla Rumuńskich Służb Granicznych, Inspektoratu ds. Sytuacji Wyjątkowych ( należącego do Rumuńskiego Ministerstwa ds. Wewnętrznych) oraz specjalisty ds. budżetu klientów w firmie konsultingowej zajmującej się współpracą z wiodącymi na runku firmami, takimi jak Thyssen Krupp, Finmeccanica, Kongsberg, Ministerstwo Obrony, ponadto przez ok. 5 lat pracowała w Departamencie ds. Międzynarodowych w Ministerstwie Obrony.

 

Więcej…
 
Rezultaty PDF Drukuj Email

Z uwagi na fakt, że projekt ma na celu opracowanie modeli kształcenia/szkolenia na podstawie wdrożonego projektu w zakresie szkoleń menedżerskich i organizacyjnych dla pielęgniarek i położnych znajdujących się na różnych poziomach wiedzy i kompetencji zawodowych w dziedzinie ochrony zdrowia, przeprowadzone zostaną badania nad szkoleniami pilotowymi z udziałem uczestników pilotażu jak również reprezentantami placówek oferujących kształcenie w sektorze medycznym w Polsce i w Rumunii.

Podczas pracy ze uczestnikami projektu poruszone zostaną rzeczywiste problemy spotykane w codziennej pracy, uczestnicy będą mieli za zadanie wnosić aktywny i kreatywny wkład w rozwiązania określonych sytuacji czy przypadków. Przy pomocy wirtualnego środowiska nauczania, studenci będą mogli pracować w grupach, komunikować się ze sobą oraz dzielić się wiedzą oraz wynikami. Rezultaty tego procesu będą gromadzone na portalu edukacyjnym.

Szkolenie pilotażowe w Rumunii będzie prowadzone w jednostce edukacyjnej na Wydziale Zdrowia (UMF Carol Davila) i będzie organizowane według scenariusza uzgodnionego przez partnerów.

Szkolenie pilotażowe w Polsce będzie organizowane przez firmę Syntea S.A. przy udziale specjalistów w branży medycznej z jednostek współpracujących z firmą.

Szkolenia pilotażowe w obu krajach zostaną przeprowadzone po zrealizowaniu następujących kroków:

  1. Wybór dyplomowanych trenerów (4 trenerów w Polsce, 4 trenerów w Rumunii),
  2. Rekrutacja uczestników/czek -  wg procedury naboru otwartego; szacowana liczba uczestników szkolenia w każdym kraju: 100 osób (60 w Rumunii, 40 w Polsce),
  3. Szkolenie będzie złożone z czterech modułów, a czas trwania szkolenia będzie obejmować 76 godzin: 40 godzin zajęć tradycyjnych i 36 godzin zajęć online
  4. Certyfikaty: w Polsce – potwierdzenie udziału w projekcie wydaje Syntea S.A.;
  5. w Rumunii, decydować będzie o tym Stowarzyszenie Położnych.
  6. Ocena